Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 26 december 2019

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För denna sekretesspolicy:

 • Du betyder den enskilda som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken en sådan person får åtkomst till eller använder Tjänsten, i förekommande fall.
 • Företag  (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till Club Salsa.
 • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra rättigheter att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Konto  betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Webbplats  hänvisar till Club Salsa, tillgänglig från https://www.clubsalsa.se/
 • Service  hänvisar till webbplatsen. 
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Tjänsteleverantör betyder all fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller personer anställda av företaget för att underlätta tjänsten, att tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används. </ p>
 • Socialmedietjänsten från tredje part </ strong> hänvisar till en webbplats eller någon social nätverkswebbplats genom vilken en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda tjänsten.
 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar person.
 • Cookies  är små filer som placeras på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller informationen om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genereras genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteninfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

  Samla in och använda dina personuppgifter

  Typer av insamlade data

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

  • E-postadress
  • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokoll-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du använt på dessa sidor , unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress , Ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du går till tjänsten av eller via en mobil enhet.

Tracking Technologies and Cookies

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies kan vara “Persistent” eller “Session” Cookies. Ihållande cookies förblir på din dator eller mobil enhet när du går offline, medan Session Cookies tas bort så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både session och ihållande cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga kakor Typ: Session CookiesAdministreras av: Us

  Syfte: Dessa kakor är viktiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förebygga bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att ge dig dessa tjänster.

 • Cookies Policy / Cookies för meddelanden om godkännande Typ: Persistent CookiesAdministreras av: Us

  Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

 • Funktionalitetskakor Typ: Persistent CookiesAdministreras av: Us

  Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

  För mer information om cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår Cookies Policy.

  Användning av dina personuppgifter

  Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

  • Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst , inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.
  • För att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
  • För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat kontrakt med oss ​​genom tjänsten. </ li>
  • För att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-avisering om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionaliteter, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringarna, vid behov eller rimliga för deras implementering.
  • För att ge dig </ strong> nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
  • För att hantera dina förfrågningar: Att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.
    • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och underhålla vår tjänst, för att kontakta dig, att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst eller för betalningsbearbetning.
    • För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår affär till ett annat företag.
    • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar Vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
    • Med affärspartner: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
    • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de allmänna områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredje parts sociala medietjänst kan dina kontakter på tredje parts sociala medietjänst se ditt namn, profil, bilder och beskrivning av din aktivitet. På liknande sätt kan andra användare se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och visa din profil.Vi kan dela din personliga information i följande situationer:
       • Uppfyller en juridisk skyldighet
       • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
       • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
       • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

Skydda mot juridiskt ansvar

Lagring av dina personuppgifter

Företaget behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt skick av sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att: